Teke Bijlsma improviseert op het Müller-orgel (St. Bavokerk) te Haarlem € 14,50

01. Halleluja, lofgezongen (Johann Schop/bew. Teke Bijlsma)
02. Morgenglans der eeuwigheid (J. R. Ahle/bew. Teke Bijlsma)
03. Wat de toekomst brengen moge (John Zundel/bew. Teke Bijlsma)
04. Voor alle heil’gen (R. Vaughan Williams/bew. Teke Bijlsma)
05. Vaste Rots van mijn behoud (Ierse melodie/bew. Teke Bijlsma)
06. Welzalig zijn d’oprechten van gemoed (Louis Bourgeois/bew. Teke Bijlsma)
07. Komt, laat ons samen lsrels Heer (Louis Bourgeois/bew. Teke Bijlsma)
08. Halleluja, lof zij het Lam (Franse melodie/bew. Teke Bijlsma)
09. Op bergen en in dalen (C. de Pauw/bew. Teke Bijlsma)
10. Wat vlied’ of bezwijk’ (W Croft/bew. Teke Bijlsma)

 
 
         
   
Teke Bijlsma, improvisaties in de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag € 18,50

01. Laat ieder ‘sHeeren goedheid loven (Psalm 118-Louis Bourgeois)
02. Gouden harpen hoor ik ruisen (Oud-Russische Vesper)
03. Eén weet alles van ons leven (Traditional)
04. Schaart U om de goede Herder (Hernhutterse melodie)
05. Gebed des Heeren (M.Luther)
06. Samen in de naam van Jezus (CH.Groot)
07. Geloof, hoop en liefde (H.F.Hemy)
08. De Heer heeft mij gezien (B.M.Huijbers)
09. De Heer is mijn Herder (J.G.Bastiaans)
10. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (G.Kendrick)
11. Ik bouw op U (J.Sibelius)
12. De heem’len roemen (L.v.Beethoven)
13. Dat ‘s Heeren zegen op U daal’(Psalm 134-Louis Bourgeois)
14. ’k Zal met mijn ganse hart Uw eer (Psalm 138-Louis Bourgeois)
15. Voorwaarts christenstrijders (A. Sullivan)

 
 
         
   
Teke Bijlsma vanuit de Grote Kerk te Schiedam, bekende kerstliederen € 18,50

01. Komt allen tezamen
02. Nu zijt wellekome
03. Kaarsjes brandend in de nacht
04. O heil’ge nacht
05. Uit hoge hemel daalt Hij neer
06. Stille nacht
07. Star of God
08. Wie klopt op de deur van de herberg hier
09. O verblijdende
10. Luid klokjes klingelingeling
11. ’t is geboren het Godd’lijk Kind
12. O Jesulein süss
13. Eeuwenlang geleden
14. Midden in de winternacht
15. Mary had a baby
16. Geen wiegje als rustplaats
17. Ere zij God

 
 
         
   
Teke Bijlsma, improvisaties in de Wilhelminakerk in Haarlem € 14,50

01. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven (L.Bourgeois)
02. Scheepke onder Jezus’hoede (Traditional)
03. Rijst op, rijst op voor Jezus (Traditional)
04. Wij hebben op de fluit gespeeld (W.ter Burg)
05. Zoek eerst het Koninkrijk van God (K.Lafferty)
06. Gebed voor mijn kinderen (P.Stolk)
07. Dankt, dankt nu allen God (J.Crüger)
08. God is tegenwoordig (Duitse melodie)
09. Er is een land van louter licht (Engelse melodie)
10. ’k Wil U, o God, mijn dank betalen (Duitse melodie)
11. Wees mijn Leidsman (Traditional)
12. O Heer, die onze Vader zijt (F.C.Maker)
(alle nummers: arrangement Teke Bijlsma)

 
 
         
   
Teke Bijlsma jubileert € 18,50

01. Jezus leeft in eeuwigheid (C. A. E. Groot/bew. Teke Bijlsma)
02. Ik heb de vaste grond gevonden (J. B. König/bew. Teke Bijlsma)
03. Wohl mir dass ich Jesum habe (J. S. Bach)
04. Deuxième Grand Choeur (C. J. Grey)
05. Jezus leeft en wij met Hem (J. Crüger/bew. Teke Bijlsma)
06. Erbarm’dich mein, o Herre Gott (J. S. Bach)
07. a. Menuet (J. S. Bach) b. Musette
08. De heilige stad (S. Adams/bew. Teke Bijlsma)
09. Largo (G. F. Händel)
10. Majesteit (J. Hayford/bew. Teke Bijlsma)
11. Flüte Pièce (Teke Bijlsma)
12. O, eeuw’ge Vader, sterk in macht (J. B. Dykes/bew. Teke Bijlsma)
13. Sykorka - De mees (F. X. Brixi)
14. a. Largo (B. Galuppi/bew. Teke Bijlsma) b. Allegro spiritioso
15. O, God van hemel, zee en aard’ (bew. Teke Bijlsma)
16. a. Retrospection (E. L. Ashford/bew. Teke Bijlsma) b. Fanfare in G-mineur
17. Komt laat ons voortgaan kinderen (J. G. Bastiaans/bew. Teke Bijlsma)

 
 
   
       
         
   
Teke Bijlsma improviseert in de Grote Kerk te Hasselt € 14,50

01. Heer, onze Heer, grootmachtig Opperwezen (Psalm 8:1)
02. Thy hand, o God, has guided (Basil Harwood, 1859)
03. Van waar de zon in ‘t oosten straalt (Psalm 113: 2)
04. Door de nacht van smart en zorgen (John Stainer, 1840~1901)
05. Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder (Psalm 43: 3 en 4)
06. Eens als de bazuinen klinken (Volksmelodie uit Wales)
07. Verhoog, o Heer, Uw naam en kracht (Psalm 21:12)
08. Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust (Louis Bourgeois, 1558)
09. Er ruist langs de wolken (wijze: Wo findet die Seele)
10. Wat God doet, dat is welgedaan (s. Gastorius, 1675)
11. ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

 
 
         
   
Teke Bijlsma improviseert in de Grote Kerk te Maassluis € 18,50

01. Looft God,looft Zijn naam alom (Psalm150)
02. Liefde was het, onuitputtelijk (T.J. Williams)
03. Hoe lief’ijk, hoe vol heilgenot (Psalm84)
04. Door de wereld gaat een woord (Traditional)
05. Leer mij naar Uw wil te hand’len (Psalm86)
06. Abba, Vader! (Traditional)
07. Vreugde, vreugde, louter vreugde (L. van Beethoven)
08. Van U wil ik zingen (Engelsemelodie)
09. Heer,ai,maak mij Uwe wegen (Psalm25)
10. De schepping (W.A. Mozart)
11. U zij de glorie (G.F. Händel)
12. Een Vriend (G. Verdi)
13. Blijf bij mij Heer (W.H. Monk)
14. Kerk bij nacht (Traditional)

 
 
   
       
         
   
Komt vrienden in het ronde, Teke Bijlsma met het Aalsmeers Jeugdkoor € 7,50

01. Komt vrienden in het ronde (Traditional/bew.T. Bijlsma)
02. Meimorgen (Cath.v.Rennes/bew.T.Bijlsma)
03. Het roosje (H.Werner/bew.T. Bijlsma)
04. Drie kleine kleutertjes (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
05. De mosselman (Traditional/bew.T. Bijlsma)
06. Des winters als het regent (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
07. Een middagslaapje (J.Worp-Dr.J.P.Heije/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
08. Anne Marieken (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
09. In Holland staat een huis (Traditional/bew.T.Bijlsma)
10. Het zandmannetje (naar J.Brahms/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
11. Een draaiersjongen (R.Hol-A.L.de Rop/bew.T.Bijlsma)
12. Een scheepje (J.J.Viotta-Dr.J.P.Heije/bew.T.Bijlsma)
13. Al die willen te kape varen (Traditional/bew.T.Bijlsma)
14. Daar was een sneeuwwit vogeltje (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
15. Hopsa, heisasa (J.Reckers-O.S.v.d.Veen/bew.T.Bijlsma)
16. Mijn zusje kreeg (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
17. Herfstliedje (C.M.v.Weber-J.A.Böhringer/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
18. Twee voerlui (J.J.Viotta-Dr.J.P.Heije/bew.T.Bijlsma)
19. Koppig (Ph.Loots-N.Doumen/bew.T.Bijlsma)
20. De herder (J.Worp-P.Louwerse/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
21. Vier weverkens (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)
22. Op een klein stationnetje (Traditional/bew.Y.Keizer-T.Bijlsma)

 
 
         
Copyright 2018 Teke Bijlsma.com