Over mijn belevenissen als kerkorganist heb ik een boekje geschreven.
Omdat een organist vaak boven zit, heb ik mijn boekje over mijn belevenissen als kerkorganist "Van bovenaf bekeken" genoemd.
Dit boekje is uitverkocht.(ISBN 90-9017939-9)

boek (57K) Een kerkorganist is een bijzondere kerkganger. Hij is elke zondag hoorbaar in de kerk aanwezig en neemt door zijn plaats achter het orgel een aparte positie in. Hij kan de diensten letterlijk op afstand bekijken. In de 50 jaar dat ik kerkorganist ben geweest, heb ik veel leuke en minder leuke dingen meegemaakt. Een belangrijk en boeiend onderdeel van mijn werk als organist waren de begrafenisplechtigheden. Ik kon families in een droevige tijd verblijden met orgelspel. Ik hielp hen met het uitzoeken van muziek voor hun dierbaren die zij moeten missen en voerde met hen gesprekken over hun keus, waarbij diverse liederen en werken van diverse componisten werden beluisterd. Een orgel is meestal prominent in de kerk aanwezig. Heel vaak staat de speeltafel op een galerij of achter het rugwerk van het orgelfront.

Ontslag Teke Bijlsma Wilhelminakerk te Haarlem.

Per 1 januari 2005 heeft Teke Bijlsma ontslag genomen als organist van de Wilhelminakerk te Haarlem. Aangezien de Kerkenraad niet de echte redenen wil vertellen, waarom hij is weggegaan zal het nu op deze site te lezen zijn. Met de komst van een nieuwe predikant ontstond er al direct ergernis omdat de communicatie tussen predikant en organist veel te wensen over liet. De geref. kerk Haarlem-Centrum moest meer evangelisch worden, omdat de kerk dan als een magneet zou aantrekken, aldus de dominee in één van zijn weekbrieven. Deze wending heeft echter niet het gewenste effect gehad. Er kwamen Praise-diensten en jongerendiensten met keuze van liederen die ver buiten de werkelijkheid stonden van het dagelijks leven. Melodieen die niet goed liepen met zeer slechte teksten en harmonieen die ongeschikt waren voor orgelbegeleiding. Mede door ontvangst van anonieme brieven en andere van kerkleden is dit besluit om te stoppen als organist bespoedigd. Nadat de dominee was vertrokken naar Zwijndrecht, dacht Teke Bijlsma dat er weer rust in de kerk zou komen. Niets was minder waar. De kerkenraad heeft besloten op dezelfde manier verder te gaan. Vandaar dat Teke Bijlsma heeft besloten om ontslag te nemen en met zijn gezin zijn lidmaatschap van de Geref. kerk in Haarlem-Centrum te beeindigen. In maart 2004 vierde Teke Bijlsma zijn jubileum van 50 jaar kerkorganist. In zijn boekje van Bovenaf bekeken (zie hierboven) beschrijft hij hoe het leven van een organist verloopt. Dit boekje mocht niet verkocht worden in de Bijbel-In te Haarlem. Na ruim 35 jaar het orgel te hebben bespeeld in de Wilhelminakerk, was hij nog wel te beluisteren in de Pelgrimkerk. Momenteel is hij niet meer actief als kerkorganist.

Copyright 2018 Teke Bijlsma.com